Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:59:59
-00:49:55
+00:31:01
5965 4551 39
234 / 356
-00:22:11
+00:24:11
00:56:59
-00:38:50
+00:27:03
5465 4773 27
233 / 395
-00:26:06
+00:22:47
01:07:45
-00:38:49
+00:38:08
7325 5785 36
272 / 306
-00:09:45
+00:28:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii