Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:24:25
-00:25:29
+00:55:27
8834 3127
226 / 226
+00:48:01
01:18:33
-00:28:01
+00:48:56
8297 2069
240 / 242
-00:02:16
+00:40:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii