Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:10
-00:40:24
+00:36:33
7025 1405
269 / 336
-00:32:39
+00:29:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii