Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:47
-01:01:58
+00:18:01
737 707
17 / 151
-00:37:04
+00:09:47
00:47:59
-01:00:16
+00:18:06
715 676
16 / 135
-00:49:59
+00:09:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii