Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:38:25
-01:08:09
+00:08:48
65 60
5 / 141
-01:00:43
+00:04:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii