Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:13
-00:49:49
+00:29:31
4920 1255
K20 : 356
148 / 226
-00:25:03
+00:24:12
00:58:59
-00:47:35
+00:29:22
5041 623
107 / 181
-00:27:09
+00:25:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii