Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:18:30
-00:28:04
+00:48:53
8296 6228
94 / 97
-00:15:08
+00:43:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii