Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:07
-00:42:27
+00:34:30
6547 1179
248 / 336
-00:34:42
+00:27:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii