Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:39
-00:26:10
+00:39:43
9104 2350
97 / 105
-00:08:05
+00:36:54
01:19:01
-00:27:33
+00:49:24
8309 2075
138 / 141
-00:20:07
+00:44:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii