Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:31
-00:42:03
+00:34:54
6650 1222
56 / 67
-00:23:08
+00:24:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii