Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:25
-00:44:09
+00:32:48
6086 5109
186 / 247
-00:21:32
+00:29:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii