Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:57:18
-00:49:16
+00:27:41
4424 3955
142 / 247
-00:26:39
+00:23:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii