Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:44
-00:31:05
+00:34:48
8218 1838
85 / 106
-00:16:55
+00:25:36
01:12:14
-00:34:20
+00:42:37
7912 1860
86 / 98
-00:19:03
+00:32:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii