Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:06
-00:43:28
+00:33:29
6271 1055
193 / 247
-00:20:51
+00:29:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii