Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:52
-00:37:18
+00:36:32
7039 2073
K30 : 1006
342 / 413
-00:20:19
+00:32:43
00:48:43
-00:47:06
+00:18:47
1862 99
94 / 478
-00:37:29
+00:18:19
00:55:36
-00:50:58
+00:25:59
3802 330
175 / 361
-00:26:12
+00:25:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii