Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:15
-00:33:34
+00:32:19
7521 1512
262 / 333
-00:21:31
+00:29:30
00:59:19
-00:47:15
+00:29:42
5158 659
156 / 247
-00:24:38
+00:25:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii