Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:06
-00:42:28
+00:34:29
6538 1173
247 / 336
-00:34:43
+00:27:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii