Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:02
-00:39:32
+00:37:25
7169 1468
276 / 336
-00:31:47
+00:30:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii