Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:15
-00:45:19
+00:31:38
5784 873
174 / 247
-00:22:42
+00:27:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii