Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:51:50
-00:58:04
+00:22:52
2824 2531
104 / 356
-00:30:20
+00:16:02
01:01:39
-00:34:10
+00:31:43
7328 5910
304 / 395
-00:21:26
+00:27:27
01:03:26
-00:43:08
+00:33:49
6356 5262
233 / 306
-00:14:04
+00:24:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii