Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:53
-00:43:41
+00:33:16
6212 1032
63 / 98
-00:28:24
+00:22:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii