Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:52:08
-00:54:26
+00:22:31
2533 2378
24 / 97
-00:41:30
+00:16:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii