Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:04
-00:44:50
+00:36:06
7291 2151
297 / 348
-00:30:20
+00:28:43
01:03:34
-00:43:00
+00:33:57
6390 1112
237 / 336
-00:35:15
+00:27:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii