Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:06
-06:37:37
+00:38:25
255 45
K50 : 6
3 / 5
-00:21:23
+00:20:34
01:13:09
-00:36:53
+00:42:27
6988 2461
K50 : 97
32 / 35
-00:11:09
+00:29:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii