Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:28
-00:41:17
+00:35:59
9595 2732
487 / 592
-00:19:18
+00:28:20
00:35:10
-00:14:08
+00:17:38
1236 1236
75 / 91
-00:07:31
+00:10:25
00:58:02
-00:50:43
+00:29:16
3887 384
152 / 293
-00:44:00
+00:19:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii