Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:51
-00:44:43
+00:32:14
5936 5011
219 / 336
-00:36:58
+00:25:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii