Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:05
-00:45:29
+00:31:28
5738 4888
212 / 336
-00:37:44
+00:24:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii