Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:56:19
-00:48:03
+00:24:58
3360 2824
M30 : 1222
147 / 350
-00:38:14
+00:19:17
01:06:19
-00:37:51
+00:35:59
6905 4920
M30 : 2175
305 / 372
-00:21:58
+00:30:45
00:56:23
-00:39:26
+00:26:27
5218 4598
226 / 427
-00:26:03
+00:19:09
01:02:58
-00:43:36
+00:33:21
6228 5191
230 / 336
-00:35:51
+00:26:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii