Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:41
-00:34:53
+00:42:04
7856 1834
22 / 25
-00:17:08
+00:30:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii