Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:06
-00:43:48
+00:37:08
7529 5227
13 / 16
-00:11:47
+00:21:38
00:55:36
-00:40:13
+00:25:40
4873 4344
7 / 20
-00:31:24
+00:16:54
00:53:52
-00:52:42
+00:24:15
3188 2948
7 / 25
-00:34:57
+00:12:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii