Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:53:12
-00:53:22
+00:23:35
2928 2721
100 / 336
-00:45:37
+00:16:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii