Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:27:07
-00:08:42
+00:57:11
9767 2756
61 / 61
+00:47:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii