Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:41
-00:38:53
+00:38:04
7318 1537
61 / 67
-00:19:58
+00:27:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii