Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:42
-00:42:52
+00:34:05
6424 1127
195 / 247
-00:20:15
+00:30:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii