Barbara Żbik

ITI Adventure Team
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:08:09
-00:41:53
+00:37:27
6510 2134
K30 : 985
1
279 / 327
-00:34:30
+00:33:54
01:15:07
-00:29:03
+00:44:47
8179 2750
K30 : 1305
1
352 / 372
-00:13:10
+00:39:33
01:05:45
-00:30:04
+00:35:49
8451 1963 2
356 / 427
-00:16:41
+00:28:31
01:07:04
-00:39:30
+00:37:27
7172 1470 2
277 / 336
-00:31:45
+00:30:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii