Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:39
-00:29:10
+00:36:43
8636 6569
366 / 427
-00:15:47
+00:29:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii