Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:18
-00:40:16
+00:36:41
7049 1416
271 / 336
-00:32:31
+00:29:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii