Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:50
-00:38:20
+00:35:30
6787 4877
M30 : 2156
306 / 373
-00:23:16
+00:31:42
00:58:05
-00:48:40
+00:28:36
6487 5292
299 / 559
-00:28:28
+00:26:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii