Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:25
-01:05:09
+00:11:48
198 187
2 / 46
-00:40:05
+00:01:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii