Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:00
-00:42:45
+00:34:31
9103 6660
465 / 592
-00:20:46
+00:26:52
00:53:24
-00:53:10
+00:23:47
3005 2791
102 / 336
-00:45:25
+00:16:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii