Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:06
-00:32:43
+00:33:10
7794 1627
399 / 498
-00:26:12
+00:29:53
01:14:43
-00:31:51
+00:45:06
8096 1969
342 / 360
-00:14:30
+00:41:05
01:08:20
-00:40:25
+00:39:34
6031 1168
222 / 251
-00:36:02
+00:37:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii