Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:35
-00:40:59
+00:35:58
6895 1342
266 / 336
-00:33:14
+00:29:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii