Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:53:08
-00:53:26
+00:23:31
2916 207
99 / 336
-00:45:41
+00:16:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii