Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:32
-00:40:02
+00:36:55
7086 5654
117 / 141
-00:32:36
+00:32:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii