Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:33:28
-00:15:50
+00:15:56
1009 1009
64 / 88
-00:06:45
+00:09:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii