Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:37
-00:36:38
+00:41:44
5792 1175
25 / 29
-00:06:09
+00:25:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii