Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:06
-00:46:48
+00:34:08
6825 1873
293 / 394
-00:27:33
+00:25:31
01:00:48
-00:45:57
+00:31:19
7828 1783
341 / 549
-00:26:41
+00:24:05
00:30:18
-00:19:00
+00:12:46
563 563
19 / 67
-00:12:23
+00:07:21
01:10:06
-00:25:43
+00:40:10
9161 2386
371 / 395
-00:15:55
+00:38:43
01:13:23
-00:33:11
+00:43:46
8011 1916
287 / 305
-00:18:46
+00:42:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii