Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:54
-00:43:51
+00:33:25
8725 6495
34 / 49
-00:16:34
+00:20:54
01:02:42
-00:33:07
+00:32:46
7674 6100
36 / 46
-00:11:39
+00:18:46
01:08:18
-00:38:16
+00:38:41
7411 5819
41 / 46
-00:13:12
+00:28:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii