Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:02
-00:44:43
+00:35:16
5304 848
194 / 251
-00:40:20
+00:33:08
01:07:57
-00:40:18
+00:38:04
5359 979
201 / 250
-00:24:26
+00:37:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii