Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:18
-00:39:21
+00:32:06
3171 788
K40 : 171
132 / 189
-00:23:57
+00:26:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii